FN Museets Webshop


Nyhed på webshoppen

Dannebrogs Valmue

Pris: 40 kr. + evt. porto
heraf går de 30 kr. ubeskåret til veteranarbejde.


25 og 50 års mindemedalje for "De små Missioner"

Pris: 225 kr. + evt. porto

FN Museet
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55SIDSTE NYT


FN Museets generalforsamling blev afviklet i god ro og orden.

Der var genvalg til alle som var på valg.

Referatet er ved at blive skrevet og kommer på hjemmesiden når det er godkendt af formand og dirigent.

 På generalforsamlingen blev Museets æresnål uddelt til følgende:

Maja og Willi fik æresnålen i bronze (øverst tv.).

Jørgen Fried Pedersen blev udnævnt som Ambassadør for Museet og fik æresnålen i sølv
(øverst th.).

Lorenz Asmussen er ligeleds Ambassadør for Museet og fik en æresnål i sølv
(nederst th.).

Bodil og Frede fik tildelt en æresnål i sølv for deres altid store velvillighed både som kustode men også i forbindelse med Museets udesalg rundt om i landet
(nederst tv.). 

 Åbningstider i 2018:

FN Museet har åbnet

fra d. 24. marts - d. 4. november
fra kl. 09.00 - 17.00.


Naturligvis med gratis adgang 

Som støttemedlem får du bl.a. tilsendt Museets årsskrift.


Bliv støttemedlem, så klik på nedenstående link:

BLIV STØTTEMEDLEM

 


 


 


FN Museet i Frøslevlejren er stiftet i 1990. Det er museets formål at sætte et varigt minde over danske enheder og personer, der med mandat fra De Forenede Nationer og NATO har bidraget til beskyttelse, sikring eller opretholdelse af verdensfreden gennem militær, politimæssig eller humanitær indsats siden FN´s start


FN Museets
Superstøtter
Jydsk Emblem


amikigroup.dk

Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet