FN Museets Webshop


Nyhed på webshoppen


Jubilæumspolo 2016


Pris: 180 kr.

25 års Mindemedaljesæt
Balkan

Pris: 225 kr. + evt. porto
Et sæt = stor medalje, miniature og bånd (sild)

FN Museet
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55 

SIDSTE NYT

Så kan FN Museets 25 års Jubilæumsmønt forudbestilles i webshoppen.
De er alle med nummer fra 051-499, så skynd dig, hvis du ønsker et bestemt nummer.

Her er linket direkte til Jubilæumsmønten i webshoppen.Besøg af Viceforsvarschefen Per Ludvigsen

Viceforsvarschef generalløjtnant Per Ludvigsen fik lejlighed til også at se FN Museet, under hans besøg ved Veteranstøttens årsmøde i Frøslevlejren den 1. oktober.

Efter hans indlæg på årsmødet gav han sig tid til at få en guidet rundvisning i FN Museet, som han ved flere lejligheder selv havde besøgt med sin familie.

Per Ludvigsen udtrykte sin anerkendelse af det store arbejde derudføres med driften og udviklingen af FN Museet og ønskede at det måtte fortsætte, da Forsvaret havde stor glæde af et sådant museum.

Efter rundvisningen fik generalløjtnanten en kort briefing om museets nøgletal og fremtidsvisioner.

FN Museet har sæsonåbent indtil søndag den 13. november 2016.Viceforsvarschefen og hans adjudant,
sammen med de netop tiltrådte kustoder Hanne og Hugo Strunge.


Kosovo obelisk er kommet på museum

FN Museets tungeste museumsgenstand er nu den marmorobelisk, som i over ti år prydede indkørslen til den danske lejr Camp Olaf Rye i Kosovo.


Fire stærke veteraner, en kran og en solid palleløfter skulle der til at sætte FN Museets nyeste udstillingsgenstand på plads i Frøslevlejren. Så nu kan de over 10.000 danske veteraner, som har gjort tjeneste i KFOR-styrken i Kosovo, igen komme tæt på Camp Olaf Ryes vartegn – marmorobelisken, der har stået ved indkørslen til lejren og har inskriptionen: THE DANISH BATTALION.


Da Danmark lukkede sin sidste selvstændige lejr i KFOR-styrken, efter hold 21 i februar 2010, blev der hjemtaget en del effekter af museal værdi, heriblandt var også marmorobelisken, der nu er kommet ”hjem” til FN Museet. I første omgang havnede den på et depot i Oksbøllejren, hvor den ikke fandt anvendelse og vel bare lå i vejen, men heldigvis for FN Museet, var der en venlig sjæl der tænkte mere eftermæle end losseplads, og på den måde havnede denne smukke marmorobelisk et sted hvor den både er velanskrevet og en meget kærkommen erindring om Kosovo-missionen.


Kosovomissionen startede i efteråret 1999, hvor 800 danske soldater blev udstationeret og ret hurtigt blev forøget til 880 soldater, som blev det højeste antal ad gangen. Antallet af danskere blev i takt med at situationen blev mere rolig, trappet ned til 300 i 2009, for endeligt at falde til 35, som er det antal Danmark stadig bidrager med. Camp Olaf Rye blev afhændet i februar 2010, hvor de danske soldater flyttede til den franske lejr Novo Selo lidt syd for Mitrovice.Marmorobelisken og en dansk soldat foran indgangen til Camp Olaf Rye i Kosovo.
Foto Forsvaret.Obelisken på plads i FN Museet i Frøslevlejren.
Foto Ole Stokholm.
 
Gratis adgang forsætter i 2016

Åbningstider i 2016:

FN Museet har åbnet
19. marts - 13. november
fra kl. 09.00 - 17.00.
 

 


FN Museet i Frøslevlejren er stiftet i 1990. Det er museets formål at sætte et varigt minde over danske enheder og personer, der med mandat fra De Forenede Nationer og NATO har bidraget til beskyttelse, sikring eller opretholdelse af verdensfreden gennem militær, politimæssig eller humanitær indsats siden FN´s start


FN Museets
Superstøtter
Jydsk Emblem

Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet