Bestyrelsen
Protektion
Museets vedtægter
Bestyrelsen informerer

FN Museets Webshop
FN Museet
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55
 


Museets bestyrelse.
 
Formand: Per A. Rasmussen, Bøtøvej 154, Marielyst, 4873 Væggeløse
Tlf.: 40 35 13 33, e-mail: formand@fnmuseet.dk
Næstformand:

Stig Ødorf, Rolighedsparken 48, 3060 Espergærde 
Tlf.: 22 69 77 24, e-mail:naestformand@fnmuseet.dk

Kasserer: Jan Amnitzbøl-Krusell, Rønnebærvænget 6, Skovby, 8464 Galten
Tlf.: 24 63 62 69, e-mail: kasserer@fnmuseet.dk
Sekretær: Jens Søndergaard, Bronzehøj 7, Bruunshåb, 8800 Viborg.
Tlf.: 22 35 95 09, e-mail: sekretaer@fnmuseet.dk
Bestyrelsesmedlem: Knud Spangsø, R. Hougaards Vej 13, 8960 Randers SØ.
Tlf.: 86 41 20 65, e-mail: 
knud@spangsoe.dk
Bestyrelsesmedlem:

Frede Jønson, Faksbjergvej 11, 4470 Svebølle
Tlf.: 46 73 06 28, e-mail: 
fj@fnmuseet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Ole Stokholm Pedersen, Venusvej 6, 6600 Vejen
Tlf.:
20 62 67 94, e-mail:osp@fnmuseet.dk


Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
 
1. Suppleant:

Leni Hansen, Mindstrup Skovvej 3, 7173 Vonge
Tlf.: 26 50 40 31, e-mail: evilhansen@hotmail.com

2. Suppleant og Kustoder:

Steen "Fynbo" Hansen, Bregnevej 22 7470 Karup
Tlf.: 42 22 19 48, e-mail:
kustoder@fnmuseet.dk

3. Suppleant:

Niels E. Rolin, Vollingvej 20, 7860 Spøttrup
Tlf.: 2323 2052,
e-mail: nielsrolin@hotmail.com

   
Museums sagkyndigLise Hansen, e-mail: hansen_lise@live.dk
FN Museets
Superstøtter
Jydsk Emblem


Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet