Bestyrelsen
Protektion
Museets vedtægter
Bestyrelsen informerer

FN Museets Webshop
FN Museet
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55
 


Museets bestyrelse.
 
Formand: Per A. Rasmussen, Bøtøvej 154, Marielyst, 4873 Væggeløse
Tlf.: 4035 1333, e-mail: formand@fnmuseet.dk
Næstformand:

Stig Ødorf, Rolighedsparken 48, 3060 Espergærde 
Tlf.: 2269 7724, e-mail:naestformand@fnmuseet.dk

Kasserer: Jan Amnitzbøl-Krusell, Rønnebærvænget 6, Skovby, 8464 Galten
Tlf.: 2463 6269, e-mail: kasserer@fnmuseet.dk
Sekretær: Jens Søndergaard, Bronzehøj 7, Bruunshåb, 8800 Viborg.
Tlf.: 2235 9509, e-mail: sekretaer@fnmuseet.dk
Bestyrelsesmedlem:

Niels E. Rolin, Vollingvej 20, 7860 Spøttrup
Tlf.: 2323 2052,
e-mail: ner@fnmuseet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Frede Jønson, Faksbjergvej 11, 4470 Svebølle
Tlf.: 4050 0759, e-mail: 
fj@fnmuseet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Ole Stokholm Pedersen, Venusvej 6, 6600 Vejen
Tlf.:
2062 6794, e-mail:osp@fnmuseet.dk


Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
 
1. Suppleant:

Per Krag Dich

2. Suppleant

Steen "Fynbo" Hansen, Bregnevej 22, 7470 Karup
Tlf.: 4222 1948, e-mail: 
steenfynbo@gmail.com

3. Suppleant

Jørgen Bue Madsen, Stensbækvej 22, Enderupskov, 6510 Gram
Tlf.:  4014 1284, e-mail: bueogfyhr@msn.com

Kustodekoordinator

Benthe Rolin, Tlf.: 4023 3123, e-mail:kustoder@fnmuseet.dk

Arkivkoordinator

Niels Andersen, e-mail: arkiv@fnmuseet.dk

KartoteksførerFrede Mørch Pedersen, e-mail: kartotek@fnmuseet.dk
Museums sagkyndig Lise Hansen, e-mail: hansen_lise@live.dk
IT Støtte Elmer Lunding, Tlf.: 2144 8016, e-mail: elmer@lunding.nu 
Jydsk Emblem
 Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet