Bestyrelsen
Museets vedtægter
Om Museets Logo

FN Museets Webshop
Museet for
Danmarks Veteraner
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55
 


Museets bestyrelse.
 
Formand:

Stig Ødorf, Rolighedsparken 48, 3060 Espergærde 
Tlf.: 2269 7724, formand@fnmuseet.dk

Næstformand: Per Krag Dich, 
e-mail:naestformand@fnmuseet.dk
Kasserer: Jan Amnitzbøl-Krusell, Rønnebærvænget 6, Skovby, 8464 Galten
Tlf.: 2463 6269, e-mail: kasserer@fnmuseet.dk
Sekretær: Jens Søndergaard, Bronzehøj 7, Bruunshåb, 8800 Viborg.
Tlf.: 2235 9509, e-mail: sekretaer@fnmuseet.dk
Bestyrelsesmedlem:

Niels E. Rolin, Vollingvej 20, 7860 Spøttrup
Tlf.: 2323 2052,
e-mail: ner@fnmuseet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Frede Jønson, Faksbjergvej 11, 4470 Svebølle
Tlf.: 4050 0759, e-mail: 
fj@fnmuseet.dk

Bestyrelsesmedlem:

Frede Mørch Pedersen, 
Tlf.: 2962 3440, e-mail: kartotek@fnmuseet.dk


Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
 
1. Suppleant: Jørgen Bue Madsen, Stensbækvej 22, Enderupskov, 6510 Gram
Tlf.:  4014 1284, e-mail: bueogfyhr@msn.com
2. Suppleant

Edgar Thor, Strandbakken 16, 4540 Fårevejle

Tlf.: 4015 5347, e-mail: edgar.thor@mail.dk

3. Suppleant

Søren Henningsen, Faksegade st. tv. , 2100 København Ø
Tlf.: 4126 0161, e-mail: shenningsen@hotmail.com

Kustodekoordinator Benthe Rolin,
Tlf.: 4023 3123, e-mail:kustoder@fnmuseet.dk
Arkivkoordinator
Niels Andersen, 
Tlf.: 2013 1433, e-mail: arkiv@fnmuseet.dk
Ressurceperson Per A. Rasmussen, Tlf.: 4035 1333,
e-mail: amnitzboel-marketing@mail.dk
IT Støtte Elmer Lunding,
Tlf.: 2144 8016, e-mail: elmerlunding@gmail.com 
FN Museets
Superstøtter
Jydsk Emblem
 Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet