Bestyrelsen
Protektion
Museets vedtægter
Bestyrelsen informerer

FN Museets Webshop
FN Museet
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55
 


Bestyrelsen informerer.


Bestyrelsen har i foråret sat nogle pejlemærker for udviklingen det næste års tid, afhængig af de midler vi måtte modtage til projekterne.

Vi har oprettet en ”Projektbank”, forstået således at opstår der en mulighed for at få tilført midler, har vi allerede forberedt et eller flere projekter, der matcher de ansøgte midler.

Projekter vi allerede har startet op og dermed prioriteret er:

1. Renovering af kustodeværelser med ny gulvbelægning, nye senge og maling af lokalerne.

2. Opdatering af politistanden og flytning af den til det såkaldte Port rum, hvilket også betyder at vi kan sammensætte jubilæumsstanden for 50-året på Cypern med den egentlige Cypernstand.

Projekter der afventer midler og tid:

1. Digitalisering af missionsbøgerne, hvilket sker i samarbejde med De Blå Baretter og betyder at vi skal etablerer en ”stand alone” edb-maskine, hvorpå de kan vises. Da den påtænkes opsat hvor FN medaljemontren står i kioskområdet, betyder det at denne montre skal ændres og reetableres på væggen sammen med Æres Væggen. Et lille projekt i sig selv.

2. En totalopdatering af alle missionstavlerne. Selvom missionstavlerne i år er ajour-ført, har vi behov for at få gennemgået dem, m.h.p. at tilrette dem til Forsvarets nye måde at opgøre missionerne på. De ældste tavler skal gennemgås nøje for fejl og mistolkninger.

3. Anskaffelser af et par kustodecykler.

4. Teleinformation til vores gæster på flere sprog.

5. Udbygning af Personlige Beretninger på alle stande

Projekt ”skoleopgaver”.

FN Museet vil gerne kunne tilbyde en
udbytterig oplevelse for skoleklasser m.v. 
Bestyrelsen arbejder derfor på at få lavet nogle "skoleopgaver" til de ældste klassetrin.   

FN Museets
Superstøtter
Jydsk Emblem


amikigroup.dk


Kontakt Webmaster


Copyright © FN Museet