Omsætning af visioner
Økonomi og fonde
Særudstillinger
Afslutning


FN Museets WebshopFN Museet
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55
 


Afslutning.

FN Museet - Danmarks Internationale Veteranmuseum er et efterhånden etableret museum/dokumentationscenter, som nyder anerkendelse i den øvrige museumsverden, i de fleste kredse i forsvaret og blandt de mange FN- og NATO-veteraner som i årenes løb har besøgt museet og som i stigende grad melder sig som medlemmer af museets støtteforening.

I 2022 havde støtteforeningen ca. 490 medlemmer – hvilket er et antal der til stadighed
arbejdes på at få øget.

Støtten fra medlemmerne har stor betydning for inddækninger af omkostningerne til den

daglige drift, men stadigvæk vil der forestå et stort arbejde med at skaffe midler fra fonde
m.v. så længe museet ikke modtager offentlig støtte.

Museet vil derfor afslutte dette skrift med en opfordring til alle, såvel offentlige myndigheder, forsvarskommandoen, regimenter, veteraner, soldaterforeninger som alle gamle soldater om støtte, selv om de ikke alle har været udsendt i international tjeneste, men blot interesserer sig for dette helt specielle museum til bevarelse af minderne om den store og anerkendte danske indsats i fredens tjeneste.

FN Museet - Danmarks Internationale Veteranmuseum i Frøslevlejren
November 2022

På bestyrelsens vegne

 

FN Museets
Superstøtter
Jydsk Emblem
 Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet