Udførelse af visioner
Økonomi og fonde
Særudstillinger
Afslutning


FN Museets WebshopFN Museet
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55
 


Afslutning.

FN Museet i Frøslevlejren er nu et etableret museum/dokumentarudstilling, som nyder anerkendelse i den øvrige museumsverden, i de fleste kredse i forsvaret og blandt de mange FN- og NATO veteraner som i sæsonen besøger museet og som i stigende grad melder sig som medlemmer af museets støtteforening.

I 2013 har støtteforeningen ca. 550 medlemmer. Dette tal skulle gerne øges i 2014.

Det vil være af stor betydning for omkostningerne til den daglige drift, men stadigvæk vil der forestå et stort arbejde med at skaffe midler fra fonde m.v. så længe museet ikke modtager offentlig støtte.

Museet vil derfor afslutte dette skrift med en opfordring til alle, såvel offentlige myndigheder, forsvarskommandoen, regimenter, veteraner, soldaterforeninger som alle gamle soldater om støtte, selv om de ikke alle har været udsendt i international tjeneste, men blot interesserer sig for dette helt specielle museum til bevarelse af minderne om den store og anerkendte danske indsats i fredens tjeneste.

FN Museet i Frøslevlejren
Februar 2014

På bestyrelsens vegne
Per Amnitzbøl Rasmussen

 

Jydsk Emblem
 Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet