Udførelse af visioner
Økonomi og fonde
Særudstillinger
Afslutning


FN Museets WebshopFN Museet
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55
 


Økonomi.

Præsidium og bestyrelse bør stedse være egnede og kapable til at gennemføre disse ting, og det er derfor væsentligt med løbende omtanke om rekruttering af medlemmer af disse to grupper.

Dels er det nødvendigt at sørge for at have relevant indflydelse de rette steder og dels er det nødvendigt, at museet gennem sit arbejde giver de rette personer lyst og interesse i at deltage i arbejdet, og at museet løbende ser frem til fremtidige egnede og interesserede medlemmer af såvel bestyrelse som præsidium.

Der skal til driften af FN Museet hvert år fremskaffes ca. kr. 300.000.

Museet støttes af støttemedlemmer med ca. kr. 140.000 i kontingenter, resten fremskaffes ved varesalg, tilskud og gaver og enkelte gode fonde.

Museets helt klare ønske er snarest at blive så anerkendt, at forsvaret vil kunne afse midler til at støtte driften af museet, således at ting som husleje og varme ikke skulle være en arbejdsmæssig belastning for en frivillig og i øvrigt hårdt arbejdende bestyrelse.

Fonde.

Da museet ikke modtager offentlig støtte, vil det i fremtiden være en stor opgave for præsidium og bestyrelse at fremskaffe de nødvendige midler via landets store og små fonde, dette vil specielt være afgørende for at kunne opbygge informative og professionelle særudstillinger, som kan vise det danske forsvars indsats overalt på kloden.

Disse særudstillinger skal have en sådan værdi, at de kan være medvirkende til at øge antallet af museumsgæster, specielt sådanne som har FN Museet som første prioritet.

Jydsk Emblem
 Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet