Omsætning af visioner
Økonomi og fonde
Særudstillinger
Afslutning


FN Museets WebshopMuseet for
Danmarks Veteraner
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55
 


Økonomi.


Præsidium og bestyrelse bør til stedse arbejde henimod idegrundlag og visioner.
Der bør være fokus på at præsidium og bestyrelse sammensættes af dedikerede personer,
som er klar til at løfte de stillede opgaver. Da både præsidium og bestyrelse er vigtige
elementer for den fortsat drift og udvikling af museet skal der løbende arbejdes på rekruttering af medlemmer af disse to grupper.

Dels er det nødvendigt at sørge for at have relevant indflydelse de rette steder og dels er det nødvendigt, at museet gennem sit arbejde giver de rette personer lyst og interesse i at deltage i arbejdet, og at museet løbende motivere fremtidige egnede og interesserede medlemmer af såvel bestyrelse som præsidium.

Der skal til driften af Museet for Danmarks Veteraner hvert år fremskaffes ca. kr. 300.000.

Museet støttes af støttemedlemmer med ca. kr. 140.000 .(i 2021 var det 139.090Kr.) i
kontingenter, resten fremskaffes ved varesalg, tilskud og gaver og fonde.

Fonde.

Da museet ikke modtager offentlig støtte, vil det også fremadrettet være en stor opgave for præsidium og bestyrelse at fremskaffe de nødvendige midler via landets store og små fonde, dette vil specielt være afgørende for at kunne opbygge informative og professionelle
særudstillinger, som kan vise det danske forsvars indsats overalt på kloden.

Disse særudstillinger skal have en sådan værdi, at de kan være medvirkende til at øge antallet af museumsgæster.
FN Museets
Superstøtter
Jydsk Emblem
 Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet