Omsætning af visioner
Økonomi og fonde
Særudstillinger
Afslutning


FN Museets WebshopMuseet for
Danmarks Veteraner
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55
 


Omsætning af visioner.

Omsætningen af visionerne skal ske gennem indsamling, registrering, magasinering og udstilling af kopier og originalmateriale så som befalinger, blivende bestemmelser, skriftlige ordrer, rapporter, korrespondance, fotos, dias, film og video, uniformer og køretøjer der har relation til de enkelte udsendelser. Derudover kan udstillingerne indeholde souvenirs fra missionerne.
Museet for Danmarks Veteraner vil herigennem dokumentere den danske internationale indsats i fredens tjeneste – og bevare historierne for eftertiden!

Dette ønsker museet at gøre i tæt samarbejde med og støttet af Forsvarskommandoen, Forsvarets Museumskommission, Hærkommandoen, Flyverkommandoen, Søværnskommandoen, Specialoperationskommandoen, Hærens regimenter, Nationalmuseet, Danske Hærhistoriske Museer, Rigspolitiet og Danmarks Veteraner.

Museet ønsker at opbygge udstillinger af materiale skænket af tidligere personel, udlånt af Nationalmuseet samt skænket/udlånt af forsvarets myndigheder.

Arbejdet som udføres på og omkring museet er udelukkende frivilligt og ulønnet.
I forbindelse med særlige opgaver kan der dog være behov for at, tilkøbe specielle kompetencer, hvilket dækkes gennem driftsbudgettet.
Det er museets ønske og vision at få opbygget et så tæt samarbejde med de forskellige udsendende myndigheder at, museets ønsker og behov for bidrag kan indtænkes i forbindelse med både udsendelse og hjemtagning af bidrag.

Vi vil gerne være Museet for Danmarks Veteraner, hvorfor udstillingerne til stadig skal dække videst muligt og til stadighed være opdateret. Hvis dette ikke kan lade sig gøre på tilfredsstillende vis mister vi ikke kun de besøgendes interesse, men også vores berettigelse.

Museet arbejder konstant på at få registreret tilgængelige og relevante fotos og dokumenter fra de mange forskellige missioner, for i videst muligt omfang at kunne støtte fremtidige forskere med dokumentation for emnerne omtalt i museets idegrundlag.

FN Museets
Superstøtter
Jydsk Emblem
 Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet