Udførelse af visioner
Økonomi og fonde
Særudstillinger
Afslutning


FN Museets WebshopFN Museet
Frøslevlejren
6330 Padborg
Tlf.: 74 67 68 55
 


Udførelse af visioner.

Gennem indsamling, registrering, magasinering og udstilling af kopier og originalmateriale som befalinger, blivende bestemmelser, skriftlige ordrer, rapporter, korrespondance, fotos, dias, film og video, uniformer og køretøjer sammen med samling af souvenirs fra missionerne vil museet dokumentere den danske internationale indsats i fredens tjeneste.

Dette ønsker museet at gøre i tæt samarbejde med og støttet af Forsvarskommandoen, Forsvarets Museums Kommision, Hærens Operative Kommando, Flyvertaktisk Kommando, Søværnets Operative Kommando, Hærens regimenter, Statens Forsvarshistoriske Museum, Danske Hærhistoriske Museer, DANILOG, Rigspolitiet og soldaterforeningen De Blå Baretter.

Museet ønsker at producere displays opbygget af materiale skænket af tidligere personel, udlånt af Statens Forsvarshistoriske Museum  og regimenter, udfaset fra missionerne gennem tæt samarbejde med museets ”stamregiment”, DANILOG i Vordingborg.

Arbejdet udføres p.t. udelukkende af frivillige og ulønnede med assistance af DANILOG, og det er museets ønske at få status som sidste instans efter hjemtagning af materiel fra missionerne, således at alt materiel, som ikke skal opbevares i forsvarets egne arkiver og i Rigsarkivet, kan tilstilles museet med tilladelse og ansvar for den endelige kassation eller godkendelse til opbevaring og arkivering.

Museet ønsker at få mulighed for elektronisk at kunne registrere fotos fra alle missioner og hold og gennem opbevaring og registrering at kunne forsyne fremtidige forskere med dokumentation for emnerne omtalt i museets idegrundlag.

Jydsk Emblem
 Kontakt Webmaster

Copyright © FN Museet